Fotexina

FOTEXINA IV IG FA10MLDIL4ML L – Logystic & Medicines S.A.S,Fotexina IM 500 mg Precio Frasco Ámpula Con 2mL En México y DF,FOTEXINA IV 500MG AMP – FarmaSmart,Fotexina® I.M. Inyectable – Pisa Farmacéutica,Fotexina I.M 1.0 g Precio Con 1 Frasco Ámpula 4 mL En,Fotexina I.M 1.0 g Precio Con 1 Frasco Ámpula 4 mL En.